Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 8: Περιβάλλον και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Περιβάλλον και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Στόχοι της Ενότητας

 

Στόχοι της ενότητας είναι να: (i) διακρίνετε τις δραστηριότητες του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, (ii) αναγνωρίζετε τις επιδράσεις που ασκεί το Οικονομικό, Πολιτικό, Τεχνολογικό και Κοινωνικό περιβάλλον στις δραστηριότητες της Δ.Α.Π, (iii) γνωρίζετε τους δείκτες απασχόλησης, και (iv) προσδιορίζετε τον περιεχόμενο του όρου "Απασχόληση".

Έννοιες-Κλειδιά

 

"Κλειστό" vs "Ανοικτό" σύστημα 

Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί, Τεχνολογικοί παράγοντες

Απασχόληση

Αγορά Εργασίας

Δείκτες Απασχόλησης

Ποσοστά Απασχόλησης