09. Διαταραχές μάθησης και ψυχικές παθήσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για ψυχικές παθήσεις

Παρουσιάζεται μια έρευνα που έγινε στην Ελλάδα και ανακοινώθηκε σε συνέδριο για το πόσο συχνά ασθενείς με ψυχικές παθήσεις παρουσίασαν μαθησιακές δυσκολίες στην παιδική ηλικία και συζητούνται τα ευρήματα της έρευνας.

 

Λέξεις-κλειδιά: διαταραχές μάθησης, ψυχικές παθήσεις

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ