10. Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά

 

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβατική συμπεριφορά

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται μια έρευνα που έγινε σε Ελληνικό πληθυσμό και αφορά κατά πόσο μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εξεδήλωσαν παραβατική συμπεριφορά αργότερα. Η έρευνα παρουσιάστηκε στα πλαίσια συνεδρίου και συζητούνται τα ευρήματά της.

 

Λέξεις-κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ