11. Μοντέλο πρώιμων ενδείξεων συνδρόμου Αναπτυξιακής δυσλεξίας

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της δυσλεξίας στην προσχολική ηλικία, το οποίο εκτός από τη δυσλεξία αξιολογεί και την οπτική αντίληψη, τη σειροθέτηση εικόνων, την πλευρίωση, το χωρο-χρονικό προσανατολισμό, τη μνήμη, την ικανότητα προετοιμασίας ανάγνωσης και γραφής, τη φωνολογική διαδικασία και τη γραφοκινητικότητα.

Λέξεις-κλειδιά:μαθησιακές δυσκολίες, προσχολική ηλικία, ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ