02. 3η ημερίδα ενημέρωσης για τα "Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα" / Μέρος 2ο

 

Η Διεθνής Εμπειρία των Ανοιχτών Μαθημάτων

Τζένη Παγγέ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 Λέξεις Κλειδιά: Ανοιχτά μαθήματα, διεθνής εμπειρία