Φυτοπαθολογική ιολογία

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, μετάδοση, σύστημα ταξινόμησης κ.λπ.) των ιών & ιοειδών, που προσβάλλουν τα φυτά.

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Ιός, ιοειδές, καψίδιο, πλασμόδεσμα.