Φανερόγαμα παράσιτα & μη-παρασιτικές ασθένειες

Απόκτηση βασικών γνώσεων (μορφολογία, αναπαραγωγή, βιολογικός κύκλος, μετάδοση, κ.λπ.) των φανερόγαμων παρασίτων, αλλά και των αβιοτικών παραγόντων, που προσβάλλουν τα φυτά.

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά: Κουσκούτα, οροβάγχη, κλίμα, τροφοπενία, τοξικότητα, ρύπος.