Αλληλεπίδραση ξενιστών-παθογόνων Α

 

 

Περιγραφή των μηχανισμών παθογένεσης των παθογόνων μικροοργανισμών μιας και αυτοί διακρίνονται για τη μεγάλη ποικιλότητα και πολυπλοκότητά τους, λόγω εξειδικευμένων ή μη βιοχημικών παραγόντων και κατασκευών τους, αλλά και βάσει της φύσης των βιολογικών τους σχέσεων με τον ξενιστή-φυτό (Α μέρος).

 

Λέξεις-κλειδιά: Παθογένεση, μόλυνση, υφή διείσδυσης, πλάκα συγκράτησης, τοξίνη, φυτοαλεξίνη.