Μέθοδοι αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών

 

 

 

 

Σταχυολόγηση των παραδοσιακών και σύγχρονων αρχών αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών, αλλά και αναφορά (στο παράρτημα) βιολογικών κύκλων μερικών παθογόνων των φυτών. Το παρόν αποτελεί την εισαγωγή για το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων «Γεωργική Φαρμακολογία», «Ειδική(ές) Φυτοπαθολογία(ες)» και «Ολοκληρωμένη Φυτοπροστασία».

 

Λέξεις-κλειδιά: Καταπολέμηση, φυτοπροστα-τευτικό προϊόν, βιολογική αντιμετώπιση, βορδιγάλειος πολτός.