Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 2: Οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους Ι

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Ομοιογένεια και ισοτροπία, Πραγματική- Φαινόμενη πυκνότητα εδάφους, Πορώδες και ενεργό πορώδες, Το νερό στο έδαφος.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ομοιογένεια και ισοτροπία, Πραγματική - Φαινόμενη πυκνότητα εδάφους, Πορώδες και ενεργό πορώδες.