Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 4: Μέτρηση της στάθμης του υπογείου νερού

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Υπόγεια στάθμη – Μέτρηση της στάθμης του υπόγειου νερού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατηγορίες νερού, Μέτρηση υγρασίας, Ειδική απόδοση του εδάφους σε νερό.