Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 3: Οι φυσικές ιδιότητες του εδάφους ΙΙ

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Κατηγορίες νερού, Κίνηση του νερού, Μέτρηση υγρασίας, Ειδική απόδοση του εδάφους σε νερό.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κατηγορίες νερού, Μέτρηση υγρασίας, Ειδική απόδοση του εδάφους σε νερό.