Στραγγίσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 8: Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙI

 

 

Στράγγιση των διαστρωμένων εδαφών με τους στραγγιστικούς αγωγούς σε οποιαδήποτε θέση πάνω από το αδιαπέρατο υπόστρωμα. Υπολογισμός της ισαποχής στραγγιστικών αγωγών με τη μέθοδο του Hooghoudt, τη μέθοδο των Kirkham και Toksöz,τη μέθοδο του Τερζίδη και τη μέθοδο του  Ernst. Σύγκριση των μεθόδων. Μέθοδος του Τερζίδη για ανισότροπα εδάφη.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδος του Τερζίδη, Μέθοδο του Ernst.