Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 3: Η ποιότητα του αρδευτικού νερού

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες που έχουν σχέση με την ποιότητα του αρδευτικού νερού. Αναλύεται ο όρος φυσική ποιότητα, χημική ποιότητα, ενδεικτική ανθεκτικότητα φυτών που αρδεύονται και παρουσιάζεται ένα δελτίο ανάλυσης δείγματος νερού.

 

Λέξεις κλειδιά: Φυσική ποιότητα του νερού, Χημική ποιότητα του νερού.