Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 7: H επιφανειακή άρδευση

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται όροι που σχετίζονται με την επιφανειακή άρδευση καθώς και με τους τρόπους παροχέτευσης του αρδευτικού νερού.

 

Λέξεις κλειδιά: Επιφανειακή άρδευση.