Αρδεύσεις (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 8: Άρδευση με κατάκλυση

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τεχνικές άρδευσης με κατάκληση. Τέτοιες είναι η κατάκλυση με ορθογώνιες λεκάνες, η κατάκλυση με μικρές λεκάνες και η κατάκλυση με λεκάνες κατά τις ισοϋψείς.

 

Λέξεις κλειδιά: Λεκάνες άρδευσης, Κατάκλυση