Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

Ευγενία Τόκη

Περιγραφή

DLD

 

Το μάθημα αποτελεί βασικό μάθημα στην επιστημονική περιοχή της λογοπαθολογίας εστιάζοντας στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Συγκεκριμένα, αφορά στη μελέτη διαταραχών που παρουσιάζονται κατά τη γλωσσική ανάπτυξη παιδιών με μη επίκτητα προβλήματα. Τα παιδιά αυτά δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη γλωσσική συμπεριφορά για τη χρονολογική τους ηλικία και ποικίλουν σε σχέση με την αιτιολογία, την ένταση και τη διάρκεια.

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές και τους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης των γλωσσικών προβλημάτων μέσω της λογοθεραπευτικής αγωγής.

 

Κωδικός: LOGO132
Κατηγορία: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ορισμοί και ορολογία για τις γλωσσικές διαταραχές σε παιδιά, αιτιολογία ανάπτυξης για συγκεκριμένες αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές. Αναφορά ανάπτυξης γλωσσικών διαταραχών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ορισμοί, αιτιολογία, κλινική εικόνα, ορολογία.

Αναφορά στα συμπεριφοριστικό, στο γλωσσολογικό, στο σημασιολογικό – γνωστικό και στο κοινωνιογλωσσικό μοντέλο και η κατανόηση της διαδικασίας κατάκτησης της γλώσσας ως μηχανισμού βάση της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: μοντέλα γλωσσικής ανάπτυξης, συμπεριφοριστικό μοντέλο, γλωσσολογικό μοντέλο, σημασιολογικό – γνωστικό μοντέλο, κοινωνιογλωσσικό μοντέλο.

Η γλωσσική ανάπτυξη και η σχέση της με τον αλφαβητισμό κατά την σχολική ηλικία. Αναφορά στην σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε  μελέτη περίπτωσης (case studies).

 

Λέξεις Κλειδιά: σχολική ηλικία, αλφαβητισμός, ορολογία.

Κατανόηση της μεθοδολογίας και του τρόπου αξιολόγησης των γλωσσικών διαταραχών. Αναφορά στην ανταποκρισιμότητα σε θεραπευτικές τεχνικές και στην σχετιζόμενη με αυτήν ορολογία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αξιολόγηση, διάγνωση, πρόκληση επιθυμητής συμπεριφοράς.

Κατανόηση της μεθοδολογίας και του τρόπου αξιολόγησης των γλωσσικών διαταραχών. Αναφορά στην ανταποκρισιμότητα σε θεραπευτικές τεχνικές και στην σχετιζόμενη με αυτήν ορολογία. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αξιολόγηση, διάγνωση, πρόκληση επιθυμητής συμπεριφοράς.

Η λογική της θεραπευτικής παρέμβασης και η θεραπευτική προσέγγιση μέσα στην προσχολική τάξη. Επίσης η εναλλαγή της γλωσσικής συμπεριφοράς μέσα στην προσχολική τάξη.

 

Λέξεις Κλειδιά: Θεραπεία, παρέμβαση, προσχολική τάξη.

Η εναλλαγή της επικοινωνίας και της γλωσσικής συμπεριφοράς μέσα στην ειδική προσχολική τάξη. Αναφορά στην εκτέλεση του θεραπευτικού προγράμματος μέσα στην τάξη και η εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση στις γλωσσικές διαταραχές.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εναλλαγή επικοινωνίας, εξατομίκευση, παρέμβαση.

Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΕΜΔ και oι παράγοντες που σχετίζονται με τις γλωσσικές διαταραχές στις ΕΜΔ. Αναφορά σε στην σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε μελέτη περίπτωσης (case studies) και σε προσεγγίσεις διαχείρισης γλωσσικών διαταραχών στις ΕΜΔ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, γλωσσικά χαρακτηριστικά, προσεγγίσεις.

Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΑΦ και oι παράγοντες που σχετίζονται με τις γλωσσικές διαταραχές στην ΔΑΦ. Αναφορά σε στην σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε μελέτη περίπτωσης (case studies) και σε προσεγγίσεις διαχείρισης γλωσσικών διαταραχών στις ΔΑΦ.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Αυτισμός, γλωσσικά χαρακτηριστικά, προσεγγίσεις.

 

 

 

 

Οι ενδείξεις για γλωσσικές διαταραχές σε παιδιά με συναισθηματικά και συμπεριφοριστικά ζητήματα και oι παράγοντες που σχετίζονται με αυτές. Αναφορά σε στην σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε μελέτη περίπτωσης (case studies) και σε προσεγγίσεις διαχείρισης γλωσσικών διαταραχών σε παιδιά με συναισθηματικά και συμπεριφοριστικά ζητήματα.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Συναισθηματικά ζητήματα, συμπεριφοριστικά ζητήματα, προσεγγίσεις.

Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και oι παράγοντες που σχετίζονται με τις γλωσσικές διαταραχές σε αυτή. Αναφορά σε πιθανές επιπλοκές κατά την αξιολόγηση και την θεραπευτική παρέμβαση. Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΚΕΚ και oι παράγοντες που σχετίζονται με τις γλωσσικές διαταραχές τους. Αναφορά στη σχετική ορολογία και σε κλινικές περιπτώσεις συνοδευόμενες από κλινικές δραστηριότητες για κάθε μελέτη περίπτωσης (case studies) και σε προσεγγίσεις διαχείρισης γλωσσικών διαταραχών των παιδικών ΚΕΚ.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εγκεφαλική παράλυση, ΚΕΚ γλωσσικά χαρακτηριστικά, προσεγγίσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9208
Αρ. Προβολών :  51419

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -