Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Άσκηση Ενότητας 1 18-02-2016 13:29 / - - -
Άσκηση Ενότητας 11 03-10-2015 16:06 / - - 10/10
Άσκηση Ενότητας 10 03-10-2015 15:53 / - 10 λεπτά -
Άσκηση Ενότητας 9 03-10-2015 15:40 / - 10 λεπτά -
Άσκηση Ενότητας 8 03-10-2015 15:11 / - - 4/10
Άσκηση Ενότητας 6 03-10-2015 15:11 / - - 6/10
Άσκηση Ενότητας 7 03-10-2015 14:55 / - - -
Άσκηση Ενότητας 5 03-10-2015 14:23 / - - -
Άσκηση Ενότητας 4 03-10-2015 14:10 / - - 5/10
Άσκηση Ενότητας 3 03-10-2015 13:51 / - - 6/10
Άσκηση Ενότητας 2 02-10-2015 18:59 / - - 1/10