Ακοολογία

Ναυσικά Ζιάβρα

Περιγραφή
ακοολογια Οι φοιτήτριες/ες θα πρέπει στο τέλος του εξαμήνου να έχουν μία καλή κατανόηση της ακουστικής οδού, του μηχανισμού ακοής, και των κυριότερων παθήσεων που σχετίζονται με αυτή, καθώς και όλων των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων ανίχνευσης της βαρηκοΐας. Το μάθημα αποσκοπεί να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις γύρω από την λειτουργία της ακοής και της σχέσης της με την ανάπτυξη του λόγου, τις παθήσεις του ακουστικού συστήματος και τους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης και αντιμετώπισης αυτών σε νεογνά, βρέφη και ενήλικες.
Κωδικός: LOGO141
Κατηγορία: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Περιγράφεται η υποκειμενική μέθοδος ανίχνευσης της ακοής (τονικό ακοόγραμμα). Παρουσιάζονται οι τρεις τύποι της βαρηκοΐας και γίνεται αναλυτική περιγραφή του κάθε τύπου.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ακοόγραμμα, Βαρηκοΐα νευροαισθητήρια, Βαρηκοΐα αγωγιμότητας.

Μελετάται η λειτουργική κατάσταση του μέσου ωτός.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Τυμπανόγραμμα.

Μελετάται η λειτουργική κατάσταση του μέσου ωτός.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Τυμπανόγραμμα.

Παρουσιάζεται η αντικειμενική μέθοδος ανίχνευσης της βαρηκοΐας.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Screening ακοής νεογνών, Πρώιμη ανίχνευση βαρηκοΐας

Παρουσιάζεται η αντικειμενική μέθοδος ανίχνευσης της βαρηκοΐας.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Screening ακοής νεογνών, Πρώιμη ανίχνευση βαρηκοΐας

Παρουσιάζεται η αντικειμενική μέθοδος ανίχνευσης της βαρηκοΐας.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Βαρηκοΐα, Αυτισμός.

Παρουσιάζεται η αντικειμενική μέθοδος ανίχνευσης της βαρηκοΐας.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Βαρηκοΐα, Αυτισμός.

Παρουσιάζονται τα κυριότερα αίτια εμφάνισης της βαρηκοΐας και η διάκρισή τους σε προγεννετικά, περιγεννετικά και επίκτητα.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Συγγενείς λοιμώξεις, Υποξία, Ίκτερος, Προωρότητα, Φλεγμονές, Ωτοτοξικά φάρμακα.

Παρουσιάζονται τα κυριότερα αίτια εμφάνισης της βαρηκοΐας και η διάκρισή τους σε προγεννετικά, περιγεννετικά και επίκτητα.

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Συγγενείς λοιμώξεις, Υποξία, Ίκτερος, Προωρότητα, Φλεγμονές, Ωτοτοξικά φάρμακα.

Παρουσιάζονται οι κυριότερες ακοολογικές παθήσεις που σχετίζονται με τη λογοπαθολογία.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ωτίτιδα, Ακουστικό τραύμα, Πρεσβυακουσία, Ωτοσκλήρυνση, Νόσος του Meniere.

Παρουσιάζονται οι κυριότερες ακοολογικές παθήσεις που σχετίζονται με τη λογοπαθολογία.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ωτίτιδα, Ακουστικό τραύμα, Πρεσβυακουσία, Ωτοσκλήρυνση, Νόσος του Meniere.

Παρουσιάζεται η χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας στην αποκατάσταση της ακοής.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ακουστικά βαρηκοΐας.

Παρουσιάζονται οι ενδείξεις και η τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος στη λογοθεραπευτική παρέμβαση.

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοχλιακά εμφυτεύματα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8115
Αρ. Προβολών :  75825

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -