Ακοολογία

Πληροφορίες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ      Ναυσικά Ζιάβρα, Καθηγήτρια

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Διάγνωση της βαρηκοΐας με τονική ακοομετρία, τυμπανομετρία, ομιλητική ακοομετρία, screening ακοής με ωτακουστικές εκπομπές και προκλητά ακουστικά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους, διαφορική διάγνωση των περιφερικών, κεντρικών και των λειτουργικών διαταραχών της ακοής. Πρόληψη της βαρηκοΐας και διατήρηση της ακοής. Περιγραφή των κυριότερων ωτολογικών και ακοολογικών παθήσεων που σχετίζονται με προβλήματα στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και ενήλικες.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να εκτελέσει βασικές διαγνωστικές ακοολογικές εξετάσεις και να ερμηνεύσει αποτελέσματα αυτών στην κλινική πράξη στο φάσμα που τον αφορά σχετικά με την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  • Νάσιος, Γ., Ζιάβρα, Ν., και Παπαδημητρίου, Ε. (2011). Netter’s Εικονογραφημένο Εγχειρίδιο Ανατομίας, Λόγου, Κατάποσης και Ακοής. D.H., McFarrland, Γενική Επιμέλεια της Ελληνικής Έκδοσης. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη.
  • Ζιάβρα, Ν., Σκεύας, Α. (2009). Ωτορινολαρυγγολογία: Στοιχεία Ανατομίας Φυσιολογίας και Παθολογίας. University Studio Press.
  • Τρίμμης, Ν., Ζιάβρα, Ν. (2013). Εισαγωγή στις διαταραχές επικοινωνίας. Noma Anderson, George Shames. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη.
  • Bailey B., Calhoun K.(2010). Άτλας χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου - ωτορινολαρυγγολογία.  Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.
  • Ζιάβρα, Ν. (2001) Η συμβολή των ωτοακουστικών εκπομπών τύπου προϊόντων παραμόρφωσης στη διάγνωση των κοχλιακών τύπου βαρηκοϊών, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική σχολή, Ιωάννινα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν σε διδακτικές εφαρμογές, Εργαστηριακές Ασκήσεις (ατομικές και ομαδικές εργασίες), Αυτοτελής Μελέτη.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει:

  • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
  • Ερωτήσεις αξιολόγησης της κριτικής ικανότητας
  • Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Λογοθεραπείας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Hall, J. (2015). Κλινική Ακοολογία. Εκδόσεις Πασχαλίδης.

Bailey, B., Calhoun, K. (2010). Άτλας χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου - ωτορινολαρυγγολογία.  Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD.

Βιβλιογραφική αναφορά μαθήματος

Περισσότερα

Ναυσικά Ζιάβρα, Ακοολογία

http://eclass.teiep.gr/courses/LOGO141