Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Θεωρία)

Μενέλαος Θεοχάρης

Περιγραφή

Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμοκήπια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση όλων των φαινόμενων που λαμβάνουν χώρο σε ένα θερμοκήπιο ώστε να μπορούν να τα αναλύσουν και στη συνέχεια, να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.

 

Κωδικός: TEXG109
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως τα Είδη των αγροτικών κτιρίων - Κτίρια ατομικής ιδιοκτησίας - Η κατοικία του αγρότη - Οι στάβλοι των διαφόρων ζώων - Κτίρια συνεταιρισμών - Κτίρια αγροτικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών - Κτίρια δημόσιας και κοινωνικής ιδιοκτησίας.

 

Λέξεις κλειδιά: αγροτικά κτίρια, στάβλοι, κτίρια συνεταιρισμών.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Αποθήκες  γενικής χρήσης - Αποθήκες χόρτων - Αποθήκες καρπών - Αποθήκες γεωμήλων - Σιροί - Αποθήκες νωπών λαχανικών - Ξηραντήρια.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Σιροί, ξηραντήρια.

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Το έδαφος θεμελίωσης - Κατάταξη των εδαφών - Ιδιότητες των εδαφών - Επιτρεπόμενη φόρτιση του εδάφους θεμελιώσεων - Επιτρεπόμενες τάσεις εδάφους - Συστήματα και μορφές θεμελιώσεων - Άμεση θεμελίωση - Εκσκαφή θεμελίων- Υλικά και μέθοδοι για την κατασκευή των θεμελίων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  μορφές θεμελιώσεων, Άμεση θεμελίωση,Κατάταξη των εδαφών.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Λιθορριπές - Ξηρολιθοδομές - Κονιάματα τοιχοποιίας - Αργολιθοδομές - Λιθοδομές με λαξευτές πέτρες - Λιθοδομές με πέτρες μισολαξευμένες.

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  Ξηρολιθοδομές, Αργολιθοδομές.

 

 

 

Οι ωμοπλινθοδομές - Οι οπτοπλινθοδομές  - Κατασκευές από τσιμεντόλιθους και κισσηρόπλινθους - Χάραξη και μόρφωση τοίχων υπό τεχνητούς λίθους - Επισκευές  βλαβών στις  τοιχοποιίες - Αιτίες που προκαλούν βλάβες στις τοιχοποιίες - Μορφολογία ρηγματώσεως των τοίχων - Επισκευή ρηγματωμένων τοίχων.

 

 

Λέξεις Κλειδιά: οπτοπλινθοδομές, Επισκευή ρηγματωμένων τοίχων.

 

 

 

Υλικά σκυροδεμάτων (τσιμέντο - νερό  -  άμμος - σκύρα) - Προσμίγματα σκυροδεμάτων - Οι  χάλυβες  του οπλισμένου σκυροδέματος - Παρασκευή και κατεργασία του σκυροδέματος - Οι αναλογίες  των υλικών - Κατηγορίες και ποιότητες σκυροδέματος - Βαριά και ελαφριά σκυροδέματα - Επίδραση των καιρικών συνθηκών στο σκυρόδεμα - Συντήρηση και προστασία του σκυροδέματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: σκυροδέματα, τσιμέντο - νερό  -  άμμος - σκύρα.

Μέρη της στέγης - Υλικά κατασκευής - Φορτία των στεγών - Μορφές στεγών - Είδη στεγών - Ξύλινες στέγες - Μεικτές στέγες - Σιδηρές στέγες - Στέγες από οπλισμένο σκυρόδεμα - Επικαλύμματα στεγών -Οροφές.

Λέξεις Κλειδιά: στέγη, Οροφές, Ξύλινες στέγες.

Οι θερμοκηπιακές κατασκευές στο κόσμο και στην Ελλάδα.

 

 

Λέξεις κλειδιά: θερμοκηπιακές κατασκευές.

 

 

 

 

 

 

Τα θερμοκήπια χωρικού τύπου στη χώρα μας (Τύπος Μακεδονίας - Τύπος Ιεράπετρας - Τύπος Τυμπακίου - Τύπος Φιλιατρών - Τύπος Πρέβεζας) -  Τα τυποποιημένα θερμοκήπια (Η βασική κατασκευαστική μονάδα ενός θερμοκηπίου - Αμφικλινές θερμοκήπιο - Αμφικλινές απλό θερμοκήπιο - Αμφικλινές πολλαπλό θερμοκήπιο - Τοξωτό θερμοκήπιο - Τοξωτό απλό θερμοκήπιο - Πολλαπλό τοξωτό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό απλό θερμοκήπιο - Τροποποιημένο τοξωτό πολλαπλό θερμοκήπιο) -  Διαστάσεις κατασκευαστικού στοιχείου θερμοκηπίων (Θερμοκήπια αμφικλινή απλά ή πολλαπλά - Θερμοκήπια τοξωτά απλά ή πολλαπλά - Τροποποιημένα τοξωτά απλά ή πολλαπλά.

 

Λέξεις κλειδιά: Αμφικλινές θερμοκήπιο, τοξωτό θερμοκήπιο.

 

 

 

 

Οι υαλοπίνακες - Τα εύκαμπτα πλαστικά φύλλα - Το πολυαιθυλαίνιο  (ΡΕ) - Το πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) - Πολυεστερικά φύλλα - Οι επιφάνειες σκληρού πλαστικού - Ενισχυμένος πολυεστέρας - Οι πολυκαρβονικές επιφάνειες (PC) - Οι ακρυλικές επιφάνειες - Το σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) - Υλικά κάλυψης με επιλεκτική περατότητα στο φως - Οικονομική θεώρηση των υλικών κάλυψης.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυαιθυλαίνιο.

Το ξύλο - Ο χάλυβας - Το αλουμίνιο.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ξύλο, χάλυβας, αλουμίνιο.

 

 

 

Ορισμοί και κύριες ταξινομήσεις - Τα μόνιμα φορτία της κατασκευής - Τα μονίμως επιβαλλόμενα φορτία  - Τα φορτία ανέμου  - Τα φορτία χιονιού  - Τα φορτία της παραγωγής  - Τα συγκεντρωμένα κατακόρυφα φορτία   - Τα περιστασιακώς επιβαλλόμενα φορτία - Τα σεισμικά φορτία - Τα θερμικά φορτία - Τα συμπτωματικά φορτία χιονιού  - Οι συνδυασμοί φορτίσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: επιβαλλόμενα φορτία, κατακόρυφα φορτία.

 

 

Ορισμοί και κύριες ταξινομήσεις - Τα μόνιμα φορτία της κατασκευής - Τα μονίμως επιβαλλόμενα φορτία  - Τα φορτία ανέμου  - Τα φορτία χιονιού  - Τα φορτία της παραγωγής  - Τα συγκεντρωμένα κατακόρυφα φορτία   - Τα περιστασιακώς επιβαλλόμενα φορτία - Τα σεισμικά φορτία - Τα θερμικά φορτία - Τα συμπτωματικά φορτία χιονιού  - Οι συνδυασμοί φορτίσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: επιβαλλόμενα φορτία, κατακόρυφα φορτία.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8249
Αρ. Προβολών :  57272

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -