Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Μαίρη Γκούβα

Περιγραφή
   

Καλώς ήρθατε στο μάθημα Ψυχική Υγεία και Νοσηλευτική, καλώς ήρθατε στο Ζ’ Εξάμηνο, που είναι και το τελευταίο εξάμηνο πριν την Πρακτική σας Άσκηση.Το μάθημα αποτελεί υποχρεωτικό μέρος της εκπαίδευσής σας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προπτυχιακού κύκλου των σπουδών σας.

    Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει δημιουργηθεί και διαμορφωθεί από τη διδάσκουσα του μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά από διδακτικές και μαθησιακές θεωρίες, όπως Εκμάθηση Ενηλίκων, Μάθηση Βασισμένη σε Προβλήματα, Πράξη Βασισμένη σε Αποδείξεις και Φοιτητο-κεντρική Εκμάθηση. Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη η Συνθήκη της Μπολόνιας η οποία ορίζει την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ώστε όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης να είναι ανταγωνιστικά, να διασφαλίζουν την ποιότητα, να καθιστούν εφικτή και να προωθούν την κινητικότητα των φοιτητών/επιστημών και να καθιστούν ενεργό το ρόλο των φοιτητών. Τέλος, καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση του

Περισσότερα  
Κωδικός: NUR7020
Κατηγορία: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες


Παρουσίαση και επεξήγηση των στόχων, των σκοπών και της δομής του μαθήματος. Σύντομη ανάγνωση των χορηγούμενων οδηγών από τους φοιτητές. Συζήτηση αναφορικά με το μάθημα. Εξοικείωση με την Ιστορική Εξέλιξη της Κοινωνικής Ψυχιατρικής (η φάση της ασυλικής περίθαλψης).

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εισαγωγή, Ασυλική περίθαλψη, Κοινωνική Ψυχιατρική.

 Διαφάνειες 1ης Διάλεξης
Ηχογραφημένες διαφάνειες 1ης διάλεξης

Γνωριμία με την ιστορική εξέλιξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στον Ελλαδικό χώρο και παγκοσμίως. Επαφή με όλες τις χρονικές φάσεις της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, από την ίδρυσή της ως ξεχωριστός κλάδος της Νοσηλευτικής έως σήμερα.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας, Κοινωνική Ψυχιατρική.

 Διαφάνειες 2ης Διάλεξης
 Ηχογραφημένες διαφάνειες 2ης διάλεξης

Ορισμός της Φυσιολογικής και Παθολογικής Συμπεριφοράς. Η χωροχρονική ρευστότητα του ζητήματος. Ορισμός της Ψυχικής Υγείας και της Ψυχικής Νόσου. Η Επιστημονική, Ιδεολογική και Φιλοσοφική Προβληματική των Εννοιών και Συμπτωμάτων.
 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φυσιολογική-Παθολογική Συμπεριφορά, Ψυχική Υγεία, Ψυχική Νόσος.

 Διαφάνειες 3ης Διάλεξης
 Ηχογραφημένες διαφάνειες 3ης διάλεξης

Ψυχαναλυτική Θεώρηση των Νευρωσικών Συμπτωμάτων. Η ενεστώσα νεύρωση. Άλλες Ψυχολογικές Θεωρήσεις των Νευρώσεων και των Ψυχοπαθολογικών Συμπτωμάτων. Νοσηλευτικές Δεξιότητες και Διεργασίες σε επίπεδο Κλινικής και Κοινοτικής Νοσηλευτικής.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Νευρωσικά Συμπτώματα, Ενεστώσα Νεύρωση, Θεωρήσεις.

 Διαφάνειες 4ης Διάλεξης
 Ηχογραφημένες διαφάνειες 4ης διάλεξης

Κατηγορίες νευρώσεων, Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, Διαταραχή πανικού, Αγοραφοβία με ή χωρίς κρίσεις πανικού, Ειδικές φοβίες, Ιδεο - ψυχαναγκαστική διαταραχή, Σωματόμορφες διαταραχές.
 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Νεύρωση, Διαταραχή, Συμπτωματολογία.

 Διαφάνειες 5ης Διάλεξης
 Ηχογραφημένες διαφάνειες 5ης διάλεξης

Το Σύμπτωμα της Κατάθλιψης.Κλινικές Εκδηλώσεις της Κατάθλιψης. Νοσηλευτικές Δεξιότητες και Παρεμβάσεις στα πλαίσια της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας καθώς και στην Κλινική και Κοινοτική Νοσηλευτική.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Κατάθλιψη, Σύμπτωμα, Κλινικές Εκδηλώσεις, Νοσηλευτικές Δεξιότητες και Παρεμβάσεις.

 Διαφάνειες 6ης Διάλεξης
 Ηχογραφημένες διαφάνειες 6ης διάλεξης

Η ναρκισσιστική απώλεια και τα συμπτώματά της. Το Ομιλούν Σώμα της Απώλειας και του Πένθους. Το βίωμα του ασθενούς που πενθεί. Νοσηλευτικές Δεξιότητες και Παρεμβάσεις στα πλαίσια της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας καθώς και στην Κλινική και Κοινοτική Νοσηλευτική.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ναρκισσιστική Απώλεια, Ομιλούν Σώμα, Απώλεια-Πένθος.

 Διαφάνειες 7ης Διάλεξης
 Ηχογραφημένες διαφάνειες 7ης διάλεξης

Βιο - ψυχο - κοινωνικο - περιβαλλοντικοί Παράγοντες και Σχιζοφρένεια. Κλινική Συμπτωματολογία της Ασθένειας. Στρατηγικές Αντιμετώπισης των Συμπτωμάτων της Ασθένειας. Νοσηλευτικές Δεξιότητες και Παρεμβάσεις.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Σχιζοφρένεια, Παράγοντες, Κλινική Συμπτωματολογία, Αντιμετώπιση.

 Διαφάνειες 8ης Διάλεξης
Ηχογραφημένες διαφάνειες 8ης διάλεξης

Βιο - ψυχο - κοινωνικο - περιβαλλοντικοί Παράγοντες. Κλινική Συμπτωματολογία των Χρόνιων Παραληρητικών Συνδρόμων και των Συγχυτικών Καταστάσεων. Στρατηγικές Αντιμετώπισης των Συμπτωμάτων. Νοσηλευτικές Δεξιότητες και Παρεμβάσεις.

 

Λέξεις κλειδιά: Χρόνια παραληρητικά σύνδρομα, συγχυτικές καταστάσεις.

Διαφάνειες 9ης Διάλεξης
Ηχογραφημένες διαφάνειες 9ης διάλεξης

Εμπλουτισμός γνώσεων ώστε να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τόσο τα συμπτώματα των ψυχιατρικών εκδηλώσεων που μπορεί να εμφανίζονται σε ασθενείς της γενικής παθολογίας όσο και να γνωρίσουν την πολυπαραγοντικότητα της εκδήλωσής τους. Ανάπτυξη ιδεών για τις γνώσεις των κλινικών επαγγελματιών υγείας ως προς τη διαφορική διάγνωση αυτών των συμπτωμάτων.

 

Λέξεις κλειδιά: Γενική Παθολογία, Ψυχιατρικά συμπτώματα, Στρατηγική αντιμετώπισης.

 Διαφάνειες 10ης Διάλεξης
Ηχογραφημένες διαφάνειες 10ης διάλεξης

Παθήσεις της γενικής παθολογίας με ψυχιατρικές εκδηλώσεις. Συμπτώματα Ψυχιατρικών εκδηλώσεων της γενικής παθολογίας. Αιτιότητες και Στρατηγικές Διαχείρισης και Αντιμετώπισης. Νοσηλευτικές Δεξιότητες και Παρεμβάσεις. 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Γενική Παθολογία, Ψυχιατρικά συμπτώματα, Στρατηγική αντιμετώπισης.

 Διαφάνειες 11ης Διάλεξης
Ηχογραφημένες διαφάνειες 11ης διάλεξης

Προσέγγιση των εξαρτήσεων σε θεωρητικό επίπεδο με σκοπό τη γνωριμία με την έννοια του εθισμού/εξάρτησης. Παροχή γνώσεων σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες που ωθούν ένα άτομο να ξεκινήσει τη χρήση ουσιών.

 

Λέξεις κλειδιά: Κατάχρηση, Εθισμός, Εξάρτηση, Αιτιολογία, Ουσίες.

 Διαφάνειες 12ης Διάλεξης
Ηχογραφημένες διαφάνειες 12ης διάλεξης

Εμπλουτισμός γνώσεων ώστε οι φοιτητές να γνωρίζουν τις κατηγορίες και τις επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών. Παροχή πληροφοριών ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα των εξαρτήσεων. Ανάπτυξη ιδεών για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εξαρτησιογόνες ουσίες, Επιπτώσεις, Στρατηγικές διαχείρισης.

 Διαφάνειες 13ης Διάλεξης
Ηχογραφημένες διαφάνειες 13ης διάλεξης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  6054
Αρ. Προβολών :  45941

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -