Γεωργικές και Θερμοκηπιακές Κατασκευές (Εργαστήριο)

Μενέλαος Θεοχάρης - Δημήτριος Κατέρης

Περιγραφή

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος πραγματοποιείται ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών σε θέματα τεχνολογιών και τεχνικών που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές κατασκευές όσο και με τα θερμοκήπια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση όλων των φαινόμενων που λαμβάνουν χώρο σε ένα θερμοκήπιο ώστε να μπορούν να τα αναλύσουν και στη συνέχεια, να είναι σε θέση να υπολογίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό με τη βοήθεια του οποίου θα μπορούν να επιτευχθούν οι κατάλληλες συνθήκες στο εσωτερικό του θερμοκηπίου.

Κωδικός: TEXG113
Κατηγορία: ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ασκήσεις για την εξοικείωση με τις μονάδες μέτρησης.

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μονάδες μέτρησης

Ασκήσεις για την εξοικείωση με τις μονάδες μέτρησης.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Μονάδες μέτρησης

Χαράξεις στο έδαφος (Εντοπισμός σημείου, Ευθυγραμμία δύο σημείων, Εφαρμογές).

 

 

Λέξεις κλειδιά: Εντοπισμός σημείου, Ευθυγραμμία.

Μετρήσεις (Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων  γωνιών, ασκήσεις εφαρμογής).

 

 

Λεξεις κλειδιά: οριζόντιες γωνές, κατακόρυφες γωνίες.

Μετρήσεις (Μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων  γωνιών, ασκήσεις εφαρμογής).

 

 

Λεξεις κλειδιά: οριζόντιες γωνές, κατακόρυφες γωνίες.

Εμβαδομετρία (Εμβαδά γεωμετρικών σχημάτων, ασκήσεις στο εργαστήριο και στο έδαφος.

 

 

 

 

Λεξεις κλειδιά: Εμβαδά.

Υπολογισμός θερμικών αναγκών Θερμοκηπίων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: θερμικές ανάγκες.

Υπολογισμός θερμικών αναγκών Θερμοκηπίων.

 

Λέξεις κλειδιά: θερμικές ανάγκες.

Θέρμανση των θερμοκηπίων.

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Θέρμανση θερμοκηπίων.

Φυσικός αερισμός Θερμοκηπίων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φυσικός αερισμός.

Υπολογισμός των φορτίσεων και διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων  θερμοκηπίων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: διαστασιολόγιση επικάλυψης, υαλοφράκτες θερμοκηπίων.

Υπολογισμός των φορτίσεων και διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων  θερμοκηπίων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: διαστασιολόγιση επικάλυψης, υαλοφράκτες θερμοκηπίων.

Διαστασιολόγηση της επικάλυψης των υαλόφρακτων θερμοκηπίων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: επικάλυψη,  υαλοφράκτες θερμοκηπίων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4394
Αρ. Προβολών :  36365

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -