Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: «Προφίλ του Λογοθεραπευτή: σύγχρονες τάσεις - νέοι ορίζοντες» την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014, 14.00μμ. στο Θέατρο της ΣΕΥΠ Σκοπός είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, η ενημέρωση και η συνεργασία για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των παρουσιαζόμενων διαταραχών, όπως και η επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Δεν υπάρχουν

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Δεν υπάρχει

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Αναγράφονται στο πρόγραμμα της ημερίδας