Τύπος ΕπάνωΌνομαΜέγεθοςΗμερομηνία
Διάλεξη 1η: Ανθρώπινοι Πόροι, Καινοτομία και Παγκοσμιοποίηση (Ενότητα 1: Καινοτομία, Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικές αλλαγές και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων) 1.64 MB05-11-2015
Διάλεξη 10η: Ιστορική αναδρομή στην Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων (Ενότητα 5: Η εξέλιξη της Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και τα κοινωνικά συστήματα) 1.95 MB05-11-2015
Διάλεξη 11η: Η Διοίκηση ανθρώπινων πόρων και ο ρόλος του διευθυντή προσωπικού (Ενότητα 6: Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινων πόρων) 2.26 MB05-11-2015
Διάλεξη 12η: Η έννοια και το περιεχόμενο της Διοίκησης ανθρώπινων πόρων (Ενότητα 7: Διοίκηση προσωπικού vs Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων) 3.18 MB05-11-2015
Διάλεξη 13η: Περιβάλλον και Διοίκηση ανθρώπινων πόρων (Ενότητα 8: Περιβάλλον και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων) 4.05 MB05-11-2015
Διάλεξη 2η: Τεχνολογικές αλλαγές, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βασικά πεδία δράσεις της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων (Ενότητα 1: Καινοτομία, Παγκοσμιοποίηση, τεχνολογικές αλλαγές και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων) 1.42 MB05-11-2015
Διάλεξη 3η: Επιχειρησιακή στρατηγική και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Ενότητα 2: Επιχειρησιακή Στρατηγική και Σχεδιασμός Ανθρωπίνου Δυναμικού) 3.26 MB09-11-2015
Διάλεξη 4η: Σχεδιασμός και πρόβλεψη ανθρώπινου δυναμικού (Ενότητα 2: Επιχειρησιακή Στρατηγική και Σχεδιασμός Ανθρώπινου Δυναμικού) 1.43 MB05-11-2015
Διάλεξη 5η: Εσωτερική προσέλκυση ταλέντων (Ενότητα 3: Εσωτερική και Εξωτερική Προσέλκυση ταλέντων και Έκτακτου Εργατικού Δυναμικού) 2.04 MB05-11-2015
Διάλεξη 6η: Εξωτερική προσέλκυση ταλέντων (Ενότητα 3: Εσωτερική και Εξωτερική Προσέλκυση ταλέντων και Έκτακτου Εργατικού Δυναμικού) 1.57 MB05-11-2015
Διάλεξη 7η: Έκτακτο εργατικό δυναμικό (Ενότητα 3: Εσωτερική και Εξωτερική Προσέλκυση ταλέντων και Έκτακτου Εργατικού Δυναμικού) 2.62 MB05-11-2015
Διάλεξη 8η: Η σημασία της προσεκτικής επιλογής υποψηφίων εργαζομένων (Ενότητα 4: Επιλογή υποψηφίων εργαζομένων: Μέθοδοι επιλογής, βασικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία) 3.72 MB05-11-2015
Διάλεξη 9η: Τρόποι-μέθοδοι επιλογής υποψηφίων εργαζομένων (Ενότητα 4: Επιλογή υποψηφίων εργαζομένων: Μέθοδοι επιλογής, βασικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία) 1.84 MB05-11-2015