Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 02

Επιπλέον θα εξετάσουμε την έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης ( leasing ) και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχει αυτή η μορφή χρηματοδότησης.

 

Λέξεις - Κλειδιά: leasing, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.