Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 12 - Ώσμωση, ενεργητική και παθητική απορρόφηση ιόντων
 

 

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει την έννοια της ραδιενέργειας, τους κινδύνους και τις εφαρμογές της. Επίσης εξετάζονται στοιχεία και οι ιδιότητες τους τα οποία είναι σημαντικά για τα ζώα, τα φυτά και γενικότερα τους οργανισμούς. 

 

Παρουσίαση 12ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις: 'Ωσμωση-παθητική 
και ενεργός μεταφορά

 

Λέξεις - κλειδιά: Pαδιενέργεια, ακτινοβολία, χημικά στοιχεία.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 12ης Διάλεξης