Γεωργική Χημεία (Θεωρία)

Θεματικές Ενότητες

Ενότητα 13 - Ανόργανα στοιχεία και ενώσεις, ραδιοϊσότοπα
 

 

Το μάθημα αποτελεί ανακεφαλαίωση όλων των προηγούμενων ενοτήτων.

 

 

Παρουσίαση 13ης Διάλεξης
Ασκήσεις-Ερωτήσεις:Ανόργανα στοιχεία 
και ενώσεις

 

Λέξεις - κλειδιά: Χημεία, περιοδικός πίνακας, χημικές ενώσεις, διάλυμα.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 13ης Διάλεξης (Α' μέρος)
Δείτε τη βιντεοσκόπηση της 13ης Διάλεξης (Β' μέρος)