05. Δυσλεξία

Αποτέλεσμα εικόνας για learning disabilities

 

Στο τέλος της ενότητας αυτής οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τι είναι δυσλεξία, ποια τα κλινικά χαρακτηριστικά της  και ποια τα είδη της και ποιες είναι οι καταλληλότερες δραστηριότητες και στρατηγικές για το κάθε είδος δυσλεξίας.

Λέξεις-κλειδιά: δυσλεξία,  περιφερειακή δυσλεξία, Κεντρική (Εστιακή) Δυσλεξία, Επιφανειακή Δυσλεξία, Φωνολογική Δυσλεξία, σημασιολογικού τύπου δυσλεξία, βαθιά δυσλεξία

Δείτε την βιντεοσκόπηση εδώ