Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

04. Ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) (Μέρος Α')

Παρουσιάζεται η αντικειμενική μέθοδος ανίχνευσης της βαρηκοΐας.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Screening ακοής νεογνών, Πρώιμη ανίχνευση βαρηκοΐας