Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

12. Αποκατάσταση ακοής με ακουστικά βαρηκοΐας

Παρουσιάζεται η χρήση των ακουστικών βαρηκοΐας στην αποκατάσταση της ακοής.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Ακουστικά βαρηκοΐας.