Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

13. Κοχλιακά εμφυτεύματα

Παρουσιάζονται οι ενδείξεις και η τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος στη λογοθεραπευτική παρέμβαση.

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Κοχλιακά εμφυτεύματα.