Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

05. Ωτοακουστικές εκπομπές (ΟΑΕ) (Μέρος Β')

Παρουσιάζεται η αντικειμενική μέθοδος ανίχνευσης της βαρηκοΐας.

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Screening ακοής νεογνών, Πρώιμη ανίχνευση βαρηκοΐας