Ακοολογία

Θεματικές Ενότητες

07. Ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους (Μέρος Β')

Παρουσιάζεται η αντικειμενική μέθοδος ανίχνευσης της βαρηκοΐας.

 

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Βαρηκοΐα, Αυτισμός.