03. Ημερίδα URBAN - Ιωάννινα / Μέρος 3o

Εθελοντισμός και αστικό πράσινο, από ομάδα πολιτών. Κλείσιμο Ημερίδας - Ευχαριστίες, Παρουσίαση Τέλους.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 3ου μέρους

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνία των πολιτών, αστικό τοπίο, αξιλόγηση υπηρεσίας πρασίνου πόλεως.