07. Ομιλητής: Ι. Τσιρογιάννης (Άρτα)

Διαχείριση αστικού πράσινου, ανάγκες σε νερό.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 2)

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Άρδευση, Στράγγιση, URBAN.