08. Ομιλήτρια: Ε. Κιζιρίδου (Άρτα)

Διαχείριση αστικού πράσινου, το κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 19)

 

Λέξεις κλειδιά: Φοινικοειδή, Κόκκινο σκαθάρι, Δενδροχειρουργική, Φυτουγειονομικός έλεγχος.