09. Ομιλητής: Π. Τσόπελας (Άρτα)

Διαχείριση αστικού πράσινου, το μεταχρωματικό έλκους του πλατάνου.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 39)

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταχρωματικό έλκος πλατάνου, κλάδευση πλατάνου.