10. Ομιλητής: Γ. Ντούντας (Άρτα)

Εθελοντισμός και αστικό πράσινο, παρουσίαση της ομάδας πολιτών Urban Landscapes.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 40)

 

Λέξεις κλειδιά: Τοπίο, αστικό περιβάλλον, αστικό πράσινο.