11. Ομιλητής: Γ. Βάρρας (Άρτα)

Το έργο Νέα Γνώση: URBAN.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 41)

 

 

Λέξεις κλειδιά: URBAN, φυσικό περιβάλλον, κλιματολογικές συνθήκες, αστικό πράσινο, terrain, εξατμισοδιαπνοή, MMS, WRF.