12. Ομιλητής: X. Μηριούνης στη θέση του Ε. Τασούλα (Άρτα)

 

 

Η ψηφιακή πλατφόρμα (Δενδρολόγιο) του έργου URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου.

Διαφάνειες Παρουσίασης

Δείτε τη βιντεοσκόπηση (Από διαφάνεια 78)

 

Λέξεις κλειδιά: URBAN, περιαστικό πράσινο, ψηφιακή πλατφόρμα Δενδρολόγιο, μοντελοποίηση φυτών, καταγεγραμμένα είδη δένδρων.