14. Ομιλητής: Α. Παπαχρηστόδουλος (Ιωάννινα)

Εθελοντισμός και αστικό πράσινο, από ομάδα πολιτών.

Δείτε τη βιντεοσκόπηση

 

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνία των πολιτών, αστικό τοπίο, αξιλόγηση υπηρεσίας πρασίνου πόλεως.