Ημερίδα: "Προφίλ του Λογοθεραπευτή: σύγχρονες τάσεις - νέοι ορίζοντες" - Μέρος 5ο

Καινοτόμες Παρεμβάσεις

Χ. Αθανασιάδη, Λογοθεραπεύτρια

Διαχείριση Διαταραχών κατάποσης στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης

 

Το Προφίλ του λογοθερσπευτή

Ε. Μάντακα, Λογοπεδικοός Μ.Α.

Χτίζοντας το Προφιλ του σύγχρονου Λογοθεραπευτή: Νέοι Ορίζοντες

 

Δείτε τη βιντεοσκόπηση του 5ου μέρους

 

Λέξεις κλειδιά: Καινοτόμες Παρεμβάσεις, Το Προφίλ του λογοθερσπευτή,  ΤΕΙ Ηπείρου