Παθολογία & μικροβιολογία των εντόμων

Δίνεται σήμασία στους μικροβιολογικούς παράγοντες, που προσβάλλουν κυρίως τα έντομα ως δυνητικός τρόπος αντιμετώπισης των φυτοφάγων ζωικών εχθρών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 

Λέξεις-κλειδιά: εντομοπαθογόνος, μικροβιακή καταπολέμηση, βάκιλλος, σηψαιμία.