Θεματική Ενότητα 1: Τα αγροτικά κτίρια

 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως τα Είδη των αγροτικών κτιρίων - Κτίρια ατομικής ιδιοκτησίας - Η κατοικία του αγρότη - Οι στάβλοι των διαφόρων ζώων - Κτίρια συνεταιρισμών - Κτίρια αγροτικών βιομηχανιών και βιοτεχνιών - Κτίρια δημόσιας και κοινωνικής ιδιοκτησίας.

 

Λέξεις κλειδιά: αγροτικά κτίρια, στάβλοι, κτίρια συνεταιρισμών.