Θεματική Ενότητα 2: Οι αποθήκες γεωργικών προϊόντων

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έννοιες όπως Αποθήκες  γενικής χρήσης - Αποθήκες χόρτων - Αποθήκες καρπών - Αποθήκες γεωμήλων - Σιροί - Αποθήκες νωπών λαχανικών - Ξηραντήρια.

 

 

Λέξεις κλειδιά: Σιροί, ξηραντήρια.