Θεματική Ενότητα 7: Η στέγαση των κτιρίων

Μέρη της στέγης - Υλικά κατασκευής - Φορτία των στεγών - Μορφές στεγών - Είδη στεγών - Ξύλινες στέγες - Μεικτές στέγες - Σιδηρές στέγες - Στέγες από οπλισμένο σκυρόδεμα - Επικαλύμματα στεγών -Οροφές.

Λέξεις Κλειδιά: στέγη, Οροφές, Ξύλινες στέγες.