Θεματική Ενότητα 12: Οι φορτίσεις των θερμοκηπιακών κατασκευών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ι

 

 

 

Ορισμοί και κύριες ταξινομήσεις - Τα μόνιμα φορτία της κατασκευής - Τα μονίμως επιβαλλόμενα φορτία  - Τα φορτία ανέμου  - Τα φορτία χιονιού  - Τα φορτία της παραγωγής  - Τα συγκεντρωμένα κατακόρυφα φορτία   - Τα περιστασιακώς επιβαλλόμενα φορτία - Τα σεισμικά φορτία - Τα θερμικά φορτία - Τα συμπτωματικά φορτία χιονιού  - Οι συνδυασμοί φορτίσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: επιβαλλόμενα φορτία, κατακόρυφα φορτία.