Στραγγίσεις (Εργαστήριο)

Θεματικές Ενότητες

Θεματική Ενότητα 9: Η σταθερή στράγγιση των εδαφών ΙΙ

Εργαστηριακές ασκήσεις που έχουν σχέση με την σταθερή στράγγιση των εδαφών. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Ισαποχή των στραγγιστικών αγωγών.