Θεματική Ενότητα 10: Έλεγχος του μικροκλίματος κατά την θερμή περίοδο

Φυσικός αερισμός Θερμοκηπίων.

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: Φυσικός αερισμός.